Пам’ятка для підприємств у разі виконання військово-транспортного обов’язку

24 апреля 2015

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України направляє для використання в роботі Пам’ятку для підприємств, установ, організацій у разі виконання військово-транспортного обов’язку. 

У зв’язку з оголошеною 17 березня 2014 року в Україні мобілізацією, підприємства, установи й організації приватного і публічного права, а також органи державної влади та місцевого самоврядування почали отримувати запити органів військового управління про транспортні засоби. Не виключаючи патріотичного настрою, такі запити мають бути виконані адресатами і на підставі чинних норм права.

Отримавши розпорядження від місцевої обласної адміністрації або наряд військового комісаріату з вимогою надати у безоплатне користування свої транспортні засоби, підприємства, організації, установи просто не знають, як реагувати на такі документи. Чи законні такі вимоги? Що конкретно вимагається від підприємства, установи, організації? І, головне, як і коли отримати своє майно назад?

На практиці це означає, що підприємство може отримати або від місцевої державної адміністрації лист-запит на інформацію про стан мобілізаційної готовності підприємств, або вже від військового комісаріату наряд із зазначенням прямої інформації яку техніку, коли і куди треба поставити.

При цьому в першому випадку (навіть якщо до листа додається копія розпорядження місцевої державної адміністрації, але без зазначення конкретних технічних даних), швидше за все мобілізаційне завдання для підприємства ще не сформоване. У такому разі для підприємства, на нашу думку, було б доцільно написати листа у відповідь на надісланий запит, в якому наполягати на особистій участі у відборі техніки (таке право передбачається пунктом 14 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 №1921) (далі - Положення № 1921). На нашу думку, така особиста участь підприємства у відборі техніки може допомогти врахувати особливості господарської діяльності підприємства, іншими словами, щоб не забрали техніку, яка вкрай потрібна самому підприємству.

Військово-транспортний обов’язок

Закон України від 20.05.2014 р. № 1275-VІІ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» встановлює, що виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюєтьсязгідно з Мобілізаційним планом Українишляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Питання оформлення передачі транспорту військовим формуванням

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.

Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються:

- дата та місце складання;
- повне найменування військкомату або військового формування, яким передається автомобіль;
- найменування посад, ПІБ осіб, які склали та підписали акт;
- відомості про власника та державний номер автомобіля;
- технічний стан автомобіля;
- залишкова (балансова) вартість автомобіля;
- інші відомості, що дозволяють ідентифікувати автомобіль (наприклад, відомості з технічного паспорта автомобіля – колір, номер кузова і двигуна).

Законодавчо форму акта приймання-передачі автотранспорту в разі його вилучення для потреб армії не встановлено. Тому можна скласти такий акт у довільній формі або скористатися типовою формою № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів». Акт має бути завірено печатками підприємства, установи, організації та військкомату або військового формування, якому передається автомобіль.

Вилучення для тимчасового використання транспортних засобів або відчуження з наступним повним відшкодуванням їх вартості, передача військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час здійснюється на підставі документів, що видаються органами військового управління (п. 4 Положення №1921).

Військовим комісарам надане право здійснювати відповідно до своїх повноважень контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства з питань оборони, а також право проводити перевірки технічного стану транспортних засобів підприємств, організацій, установ та їх придатності до передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час (п. 12 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 389).

Відповідальність за підготовку транспортних засобів для передачі військовим формуванням покладається на керівників підприємств, установ та організацій, які зобов'язані забезпечити:

- відбір разом з представниками військових формувань відповідних транспортних засобів за типами і марками;
- виконання основних вимог до транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час, та наявність запасних частин, шанцевого інструменту і заправного інвентарю, що входять у комплекти, які разом з транспортними засобами передаються військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час;
- підготовку транспортних засобів для перевезення особового складу та встановлення спеціального обладнання; заміну за погодженням з районними (міськими) військовими комісаріатами застарілих транспортних засобів новими і більш досконалими у разі їх надходження;
- проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням згідно з мобілізаційними планами;
- розроблення необхідних мобілізаційних документів про постачання транспортних засобів (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни);
- подання до військових комісаріатів один раз на рік, не пізніше грудня, відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на цих засобах;
- доставку транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням, відповідно до нарядів районних (міських) військових комісаріатів у визначені пункти.

З огляду на викладене вище, у керівників підприємств, установ і організацій відсутні правові підстави відмовляти військову комісару у наданні відповіді на його запит.

Більше того, ненадання запитуваної інформації є правопорушенням, за яке встановлена адміністративна відповідальність – ст. 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Варто також зауважити, що реєстрація, перереєстрація, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які плануються для передачі військовим формуванням, в органах Державтоінспекції МВС та в органах технічного нагляду за станом транспортних засобів проводиться після погодження з районними (міськими) військовими комісаріатами, що  унеможливить відчуження транспортних засобів, які потрапили до Мобілізаційного плану України, без відома військкоматів.

Обов'язок щодо подання до відповідних органів, які здійснюють державну реєстрацію та облік транспортних засобів, документів з відміткою районного (міського) військового комісаріату про постановку транспортних засобів на військовий облік (зняття з військового обліку) покладається на підприємства, установи та організації, які є власниками таких транспортних засобів (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

В якій кількості і яку техніку можуть вилучити

Стаття 12 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» закріплює за Урядом обов’язок визначати і затверджувати ліміти та норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації. Згідно з Положенням №1921, Уряд доводить цю інформацію до центральних та місцевих органів виконавчої влади, які вже за поданням військових комісаріатів встановлюють конкретні ліміти вилучення транспортних засобів за типами та марками.

Кабінет Міністрів України визначає й затверджує ліміти та норми безоплатного залучення транспортних засобів.

Місцеві держадміністрації за поданням військкоматів згідно з Мобілізаційним планом України встановлюють обсяги транспортних засобів за типами та марками, які залучатимуть під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Податкова складова

При передачі основних засобів у тимчасове користування для потреб ЗСУ та інших військових формувань жодних податкових наслідків із ПДВ не виникає, а тому в обліку платника ПДВ, що передає в користування такий транспортний засіб, така передача не визначається як об'єкт оподаткування, оскільки не відбувається операції з постачання товару. Підстави для коригування податкового кредиту чи визнання умовного продажу згідно з п. 198.5 ПКУ також відсутні.

Якщо після мобілізації транспортний засіб не повертається підприємству і за нього нараховується компенсація, то така компенсація розглядається як оплата вартості такого транспортного засобу. У цьому разі транспортний засіб визнається проданим за бюджетні кошти, і на дату отримання таких коштів (компенсації) мають бути визначені податкові зобов'язання з ПДВ (лист ДФСУ від 16.10.2014 № 5229/6/99-99-19-03-02-15).

Порядок повернення та компенсації шкоди, яка була завдана транспортному засобу

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; дана норма діє від 08.06.2014).

Згідно з частиною 2 Закону України«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок вилучення чи примусового відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.Станом на сьогоднішній день Урядом не визначено порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації хоча вказаний проект найближчим часом буде поданий на розгляд Кабінету Міністрів України.

У зв’язку з цим підприємство, організація, установа може провести такі заходи, спрямовані на компенсацію шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації:

1.Визначити ринкову вартість транспортного засобу, який можуть залучити під час мобілізації. Для цього необхідно укласти договір із незалежним оцінювачем майна, за результатами якого підприємству, організації, установі буде надано висновок про ринкову вартість транспортного засобу.

Примітка. Бажано щоб висновок про ринкову вартість майна був складений на дату максимально наближену до дати залучення транспортного засобу під час мобілізації.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється виключно за актом приймання-передачі. В акті бажано зазначити ринкову вартість транспортного засобу.

Необхідно отримати від органу державної влади документ, який би підтверджував наявність у підприємства, організації, установи конкретного транспортного засобу із зазначенням його ринкової вартості.

2. Для фіксування зовнішнього вигляду та стану транспортного засобу підприємства, організації, установи повинні здійснити його фото- та відеофіксацію. По можливості, розмістити фото- та відеоматеріали у засобах масової інформації.

3. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснювати із обов’язковою відеофіксацією, залученням засобів масової інформації та свідків (два і більше).

4. Після повернення транспортного засобу підприємству, організації, установі після оголошення демобілізації провести експертизу повернутого транспортного засобу із визначенням завданих транспортному засобу збитків.

5. Звернутись із позовом про відшкодування збитків до військового комісаріату та місцевої державної адміністрації у випадку неповернення транспортного засобу підприємству, організації, установі після оголошення демобілізації. Завдані збитки вираховуються на підставі ринкової вартості транспортного засобу з урахуванням нормального зносу.

Таким чином, здійснення вищеперерахованих дій дозволить мінімізувати ризики не відшкодування шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації.

Постановою N 405 від 17.06.2015 р. уряд виклав Положення про військово-транспортний обов’язок у новій редакції. Докладніше тут