Як подати інформацію про кінцевого вигододержувача (бенефіціара)

20 мая 2015

За останні шість місяців Верховною Радою України прийнято низку законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

25.11.2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» N 1701-VII від 14.10.2014 р., яким передбачено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 25 травня 2015 року.

До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:

  • інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій".

Звертаємо Вашу увагу на наступне!

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» N 198-VIII від 12.02.2015 р.  у статті 64-1 Господарського кодексу України слово "вигодоодержувач" в усіх відмінках замінено словами "бенефіціарний власник (контролер)" у відповідному відмінку. Тому у реєстраційній картці (форми 1, 2, 4) застосовується термін бенефіціарний власник (контролер)", а не "вигодоодержувач".

Згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» N 1702-VII, 14.10.2014 р.:

- істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення - статтю 166-11 доповнено частиною п’ятою такого змісту:

"Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи -тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; (від 5100 до 8 500 грн).

У зв’язку з викладеним, всім юридичним особам необхідно подати до 25 травня 2015 року державному реєстратору реєстраційну картку форми 4.

Якщо засновниками (учасниками) юридичної особи є фізичні особи, необхідно заповнити розділи реєстраційної картки

  • Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), (для  засновників (учасників), які володіють часткою 25 і більше відсотків статутного капіталу)
  •  Відомості про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа (для  засновників (учасників), які володіють часткою 10 і більше відсотків статутного капіталу).

Якщо серед засновників (учасників) юридичної особи є юридичні особи, які володіють часткою 10 і більше відсотків статутного капіталу заповнити розділи реєстраційної картки:

  • Відомості про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа,
  • Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

У випадку, якщо засновником засновника є також юридична особа, необхідно заповнити відповідні розділи щодо цієї юрособи і т.д. до визначення кінцевого вигодоодержувача – фізичної особи.

З 03 травня 2015 р. діє нова редакція реєстраційних карток форми 1, 2, 4, 16.

За даною темою читайте також: