Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

08 июня 2015
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради №9
ХХІХ сесія 16.04.2015 р

Стратегія   розвитку Миколаївської    області на період до 2020 року

Розробники:
Робоча група із розробки Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
Загальний методологічний та організаційний супровід:
Проект Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», http: //surdp.eu/

Зміст

РОЗДІЛ І. Вступ. 2

Підхід, методика та процес підготовки Стратегії 4

РОЗДІЛ 2. Скорочений соціально-економічний аналіз Миколаївської області 9

2.1. Географічна характеристика. 9

2.2.Транспортна інфраструктура. 10

2.3. Демографічна ситуація. 12

2.4. Регіональна економіка. 13

2.5. Промисловий потенціал. 13

2.6. Сільське господарство. 14

2.7. Інвестиційна діяльність. 16

2.8. Зовнішньоекономічна діяльність. 17

2.9. Мале і середнє підприємництво. 18

2.10. Споживчий ринок. 19

2.11. Житлово-комунальне господарство та енергопостачання. 20

2.12. Трудові ресурси та зайнятість населення. 20

2.13. Освіта та наука. 21

2.14. Охорона здоров’я. 24

2.15. Соціальна сфера. 24

2.16. Культура і туризм.. 25

2.17. Фізкультура і спорт. 27

2.18. Фінансово-бюджетна сфера. 27

2.19. Екологічна ситуація. 28

РОЗДІЛ 3. Головні чинники та напрями розвитку  Миколаївської області до 2020 року. 31

3.1.Аналіз конкурентних переваг, викликів, захищеності та ризиків при розробці Стратегії регіонального розвитку Миколаївської області  (SWOT – матриця) 31

3.1.1.  SWOT - аналіз для Миколаївської області 31

3.1.2.  SWOT – матриця для Миколаївської області 33

3.1.3. Порівняльні переваги, виклики, захищеність та ризики  Миколаївської області 38

3.1.3.1. Порівняльні переваги. 38

3.1.3.2. Виклики. 42

3.1.3.3. Захищеність. 43

3.1.3.4. Ризики. 43

Розділ 4. Стратегічне бачення Миколаївської області 44

4. Стратегічні та операційні цілі й завдання. 45

4.1. Стратегічна ціль 1.  Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки. 48

Операційна ціль 1.1. Створення нових підприємств та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки. 51

Операційна ціль 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області, у тому числі сільських районів та міст.. 56

Операційна ціль 1.3. Створення умов  для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва. 59

Операційна ціль 1.4. Розвиток туристичної індустрії 62

4.2. Стратегічна ціль 2.  Висока якість життя людини. 66

Операційна ціль 2.1. Збереження навколишнього природного середовища. 68

Операційна ціль 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється  75

Операційна ціль 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини. 80

Операційна ціль 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. 87

Операційна ціль 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення. 92

4.3. Стратегічна ціль 3   Збереження та розвиток територій. 94

Операційна ціль 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. 96

Операційна ціль 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад  98

РОЗДІЛ 5. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії 101

РОЗДІЛ 6. Узгодженість Стратегії  з програмними та стратегічними документами. 107