Про продовження терміну відрядження

23 июля 2014

Працівник під час відрядження не встиг повністю виконати надане йому службове доручення. Чи може підприємство продовжити йому час перебування у відрядженні та видати або перерахувати йому додаткову суму грошових коштів у зв’язку з цим? Чи не підпадатиме така ситуація під чинність п. 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (постанова НБУ від 15.12.2004 р. N 637), згідно з яким видача готівкових коштів під звіт може відбуватися за умови подання звіту за раніше одержані суми, та п. 1 Указу Президента України N 436, згідно з яким видача готівкових коштів під звіт особі, яка не відзвітувала за раніше видані кошти, загрожує підприємству штрафом у розмірі 25 % виданих під звіт сум? Як правильно працівникові прозвітувати за видані на відрядження кошти, щоб до підприємства не застосовувалися штрафні санкції?

 

Алла Бродецька, начальник відділу нормативів в органах державного управління Департаменту фінансів соціальної сфери Мінфіну України, посилаючись на Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон (у редакції наказу від 17.03.2011 р. N 362), вважає, що з дозволу керівника може братися до уваги вимушене затримання у відрядженні з не залежних від працівника причин за наявності оригіналів підтвердних документів. Рішення про продовження терміну відрядження керівник ухвалює після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної записки, яке оформляється відповідним наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Щодо можливості видачі працівникові додаткових коштів. На основі аналізу Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (постанова НБУ від 15.12.2004 р. N 637) та постанови КМУ від 02.02.2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" консультант робить висновок: заборони видачі працівникові додаткової суми коштів на одне і те саме відрядження названі нормативно-правові акти не містять.

Після повернення з відрядження працівник подає один звіт про використання всіх одержаних ним (у тому числі й додаткових) коштів на таке відрядження в установлені законодавством терміни. Згідно з ПКУ, після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства.

Якщо під час службових відряджень відряджений працівник одержав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Якщо відряджений працівник застосовував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, і строк подання звіту про використання виданих коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Таким чином, видача або перерахування підприємством відрядженому працівникові додаткової суми коштів на відрядження не буде порушенням вимог законодавства за наявності наказу керівника підприємства щодо продовження терміну відрядження та звітування працівником про використання виданих йому на відрядження коштів в установлені законодавством терміни.

Источник: "Праця і зарплата" N 19, від 21.05.2014 р.