Проект навчально-науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних та біотехнологічних досліджень

09 декабря 2016

 

Назва інвестиційного проекту

Навчально-науково-виробнича лабораторія молекулярно-генетичних та біотехнологічних досліджень.

Назва підприємства (установи)

Миколаївський національний агарний університет

Поштова адреса:

Телефон:

Факс:

E-mail:

54020 м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9

Для отримання додаткової інформації звертатися до Миколаївської міської ради, Управління економіки та інвестицій за тел.: 370718, 374397

Форма власності

державна

Частка державної власності (%)

100

Керівник:

Посада

Прізвище, ім’я та по-батькові

Телефон керівника

Ректор

Шебанін В’ячеслав Сергійович

 

Контактна особа по інвестиційному проекту:

Посада

Прізвище, ім’я та по-батькові

Телефон

Декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології

Гиль Михайло Іванович

 

Загальний опис підприємства

Миколаївський національний аграрний університет має 12 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, до його структури входять 6 інститутів, 8 факультетів, Науковий парк «Агроперспектива», Навчально-науково-практичний центр, комп’ютерні класи, 5 науково-технічних бібліотек, кабінет поглибленого вивчення іноземних мов, 5 спортивних зал, готель «Агроосвіта», розрахований на 100 місць, 4 їдальні, 7 закладів громадського харчування, у т.ч. 3 студентські буфети в навчальних корпусах університету.

Характеристика / опис діяльності підприємства

Розвиток університету як регіонального освітнього і наукового центру підготовки кадрів для агропромислового виробництва, науки, освіти, культури, економічної і соціальної діяльності; підвищення рівня кадрового потенціалу університету і розвиток наукових шкіл; створення системи поточної перспективної оцінки ринку інтелектуальної праці; відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій для підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці; створення системи керування якістю освіти, удосконалення змісту університетської освіти і технології освітньої діяльності; удосконалення нормативної бази університету, структури і методів управління, розвитку системи виховної роботи; розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури університету; розширення сфери міжнародної діяльності університету.

Основна продукція підприємства (перелік товарів і послуг)

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра за 11 напрямами підготовки і 25 спеціальностями, зокрема: агрономія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, біотехнологія, процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, транспортні технології, професійна освіта, менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент природоохоронної діяльності, облік і аудит, фінанси і кредит та інші

Особливості розташування

м. Миколаїв з розвинутою транспортною структурою

Наявність комунікацій

Є в наявності

Електрифікація, газифікація, вода та водовідведення

Є в наявності

Кількість працівників

665

Оборот товарів, робіт та послуг

11,2 млн грн

Позиція на ринку

Конкуренція відсутня

Короткострокові та довгострокові плани

Перш за все планується використання потужностей лабораторії для підготовки фахівців біотехнологів, а також для проведення наукових досліджень. У подальшому передбачається використовувати лабораторію на комерційній основі для молекулярно-генетичного аналізу зразків з різних біологічних джерел на предмет безпечності.

Суть інвестиційного проекту

Пропонується створення лабораторії молекулярно-генетичних та біотехнологічних досліджень для підготовки висококваліфікованих фахівців-біотехнологів, інженерів-технологів-дослідників та фахівців із стандартизації, сертифікації та якості, а також ідентифікації та аналізу живих об’єктів та продуктів їх життєдіяльності за сучасними світовими методиками, що забезпечить високу точність й цінність одержуваної інформації для її замовників, відповідність випускників Миколаївського НАУ стандартам освіти країн ЄС та бізнесу тощо.

Рівень готовності інвестиційного проекту

10%

Загальний обсяг необхідних інвестицій

(тис. дол. США), у тому числі:

- інвестовано власних коштів;

- потреба у інвестиційних коштах.

 

671,0

0

671,0

Цільове використання інвестиційних коштів

  • будівельно-ремонтні роботи;
  • закупівля лабораторного обладнання;
  • закупівля комп'ютерної техніки;
  • стажування, підвищення кваліфікації;
  • сертифікація лабораторії;
  • заробітна плата.

Спосіб залучення інвестицій

Пряме інвестування / партнерство

Стисле обґрунтування доцільності проекту

Науково-навчально-виробнича лабораторія передбачає дослідження і виконання широкого спектру молекулярно-генетичних аналізів, біотехнологій за світовими стандартами з виконанням робіт подібного змісту, а саме:

  • виявлення спадкових аномалій, наявності інфекцій (мікроорганізми І-ІV груп патогенності), стійкості до хвороб, сумісності батьківських пар, визначення батьківства тощо;
  • секвенування геномів організмів, технології з рекомбінантною ДНК;
  • можливість визначення безпечності біоматеріалу (живі організми, харчові продукти), ГМО тощо;
  • оцінювання генофондів, їх біорізноманіття, генетико-популяційних процесів, ведення MAS- та геномної селекції.

Термін окупності проекту (років)

20

Кількість створених робочих місць

8

Фотоматеріали

Детальніше з розташуванням кожного об’єкту, його фотографіями та іншим  можна ознайомитись на інвестиційній мапі міста mkinvest.esy.es або на сайті міської ради mkrada.gov.ua у розділі «Інвестору».

Інформація надана відділом інвестицій Миколаївської міської ради.