Catalog

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z А К М
26 December 2008

Retail trade. Krasnykh Mayevshchikov str. 25, ap. 14, Nikolaev, Ukraine, 54058 (+38 0512) 21-91-56 BONDARENKO Andrey Vladimirovich

 

04 May 2007
Manufacturing of facilities for processing of agricultural products.   Head: Director Mr. Nikolay NOVITSKIY Adress: Korabelnaya str. 30, Pervomaysk, Mykolaiv region, 55210, Ukraine Tel.: +38 (05161) 5-23-01, 3-21-69