Роз’яснення Антимонопольного комітету України щодо документів, які не можуть вважатися конфіденційною інформацією

13 сентября 2016

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України інформує про наступне.

До виконавчої дирекції Спілки надійшло роз’яснення Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) щодо окремих видів документів, які не можуть вважатися конфіденційною інформацією в Комітеті, та відповідно інформація, з яких підлягає оприлюдненню.

В інформації зазначено наступне.

Відповідно до чинної редакції статті 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»:

«Особа, яка надає інформацію, як інформацію з обмеженим доступом, зобов’язана зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом. У цілях забезпечення права особи на конфіденційність інформації у випадках, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої цієї статті, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення повинні провести консультації з такими особами з метою з’ясування підстав для віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом та можливості зняття особою такого статусу з наданої нею інформації, та/або надання особою у встановлений Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням строк неконфіденційної версії  документів чи іншої інформації, зокрема, з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої цієї статті, та/або з’ясування шкоди, яка може бути завдана особі оприлюдненням такої інформації».

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину).

Відповідно до пункту 9 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

Згідно з нормами Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» всі тексти рішень органів Комітету (крім інформації з обмеженим доступом, яка міститься в них) публікуються на офіційному веб-порталі Комітету (суб-сайтах територіальних відділень Комітету), Єдиному державному порталі відкритих даних. Інформація про назви суб’єктів господарювання, що вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та інформація про розміри накладених штрафних санкцій не вилучається з текстів опублікованих рішень.

Тобто інформація про розмір штрафних санкцій та суб’єктів господарювання, які мають їх сплатити на рахунки, відкриті в Державному казначействі для зарахування до загального фонду Державного бюджету України, є відкритою публічною інформацією, та оприлюднюється органами Комітету.

Враховуючи зазначене, інформуємо, що лист про направлення копії платіжного документу (платіжного доручення, квитанції тощо) та сам платіжний документ про сплату штрафу, накладеного рішенням органу Комітету, не буде вважатися інформацією з обмеженим доступом, а саме, конфіденційною інформацією, навіть якщо такий гриф (позначення) цим документам присвоїв суб’єкт господарювання (або інша особа, яка повідомила про сплату штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції).