Юридичні послуги

Аналіз цивільних, господарських, адміністративних справ, підготовка висновків по справі і технології захисту клієнта
 
Перелік робіт містить у собі:

 • дослідження матеріалів справи;
 • формування правової позиції у справі;
 • підготовка претензії, позовної заяви, клопотань, відкликань, скарг на судові рішення, визначення, постанови, інші документи;
 • підготовка висновків по цивільних, господарських, адміністративних справах.

У заявці необхідно викласти суть проблеми й представити наявні в нього матеріали в справі. Термін виконання заявки визначається в кожному конкретному випадку залежно від обсягу робіт.
 
Аналіз контрактів, договорів, угод на відповідність чинному законодавству й рекомендації з їхнього ефективного застосування
 
Даний вид послуг містить у собі:

 • складання проектів контрактів і договорів, угод по різних видах господарської діяльності між суб`єктами підприємницької діяльності України, суб`єктами підприємницької діяльності України й закордонних країн;
 • аналіз представлених Замовником контрактів, договорів, угод на відповідність чинному законодавству й надання рекомендацій з їхнього ефективного застосування.

 Для виконання послуг з розробки проекту договору (контракту) клієнт зобов`язаний надати разом із заявкою вихідні дані, необхідні для складання проекту договору, зокрема, найменування сторін, предмет договору, вид транспорту, валюта платежу й т.п.
 
Представництво інтересів клієнтів в органах державної влади й управління, у правоохоронних органах, у загальних і господарських судах
 
 Перелік робіт із представництва інтересів Клієнта в господарських і загальних судах, представництва в органах влади містить у собі:

 • дослідження матеріалів справи;
 • формування правової позиції в справі;
 • підготовка претензії, позовної заяви, клопотань, відкликань, скарг на судові рішення, визначення, постанови, інших документів;
 • представництво інтересів клієнта в ході судових засідань.

У заявці необхідно викласти суть проблеми й представити матеріали в справі. Термін виконання заявки визначається в кожному конкретному випадку залежно від обсягу робіт.

Висока кваліфікація наших співробітників, помножена на авторитет і можливості системи торгово-промислових палат - гарантія того, що всі документи, оформлені з нашою участю, будуть відповідати самим останнім вимогам чинного законодавства.
 
Підготовка установчих документів підприємств, установ й організацій, внесення в них змін і реєстрація
 
Перелік виконуваних робіт з даної послуги:

 • консультування з питань реєстрації юридичної особи;
 • розробка проектів установчих документів;
 • заповнення реєстраційної картки;
 • резервування назви;
 • подання документів Державному реєстраторові;
 • одержання свідоцтва про державну реєстрацію;
 • надання пакета документів в органи статистики й одержання виписки з Єдиного Держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців;
 • юридичний супровід постановки на облік у податковий орган і Фонди соціального страхування;
 • подання документів на виготовлення печатки.

 Із нашою допомогою Ви зможете не тільки якісно й оперативно створити свій бізнес "з нуля" в обраній Вами сфері діяльності, але й привести вже існуючий бізнес у правовий порядок, удосконалити його організацію й господарсько-договірну діяльність. При цьому принципи конфіденційності й ділової етики є непорушною частиною діяльності торгово-промислових палат.

Засвідчення обcтавин форс-мажору

Договірно-правовий відділ надає інформаційно-консультаційні послуги щодо підготовки заявок та формування необхідногопакету документів для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), з подальшою передачею цих заявок та документів на розгляд Торгово-промислової палати України. 

Висновки про підтвердження істотної зміни обставин

Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України «Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачати, вони б не укладали договір або укладали його на інших умовах». Припинення або зміна умов  договору через істотні зміни обставин є самостійним видом припинення (зміни) договірних зобов'язань, метою якого є необхідність відновлення балансу інтересів сторін.
Висновки Регіональної палати про підтвердження істотної зміни обставин можуть бути підставою для внесення  змін до діючого договору за згодою сторін.
Якщо сторони не досягнуть згоди щодо приведення укладеного договору у відповідність з обставинами, що істотно змінились, договір може бути змінений за рішенням суду. При цьому, як доказ,   підтверджуючий істотну зміну обставин, може бути використаний  правовий висновок, виданий  Регіональною торгово-промисловою палатою.

 

Абонентське обслуговування
 
Комплекс правових послуг, надаваних Клієнтові на підставі договору, що передбачає  фіксовану щомісячну абонентську плату. Абонентське юридичне обслуговування включає:

 • надання консультацій по правових питаннях,
 • експертиза правових документів з видачею рекомендацій з їхнього ефективного застосування;
 • підготовка висновків по правових питаннях;
 • складання правових документів (договорів, контрактів, угод, листів, довідок, установчих документів і т.д.);
 • досудове врегулювання спорів за участю фахівця у процесі переговорів;
 • попередня експертиза матеріалів справи, рекомендації з ведення справ у суді;
 • участь фахівців у переговорах із контрагентами й партнерами Клієнта;
 • інформаційне забезпечення діяльності Клієнта (нормативні матеріали, довідкова інформація).

Висококласні юристи торгово-промислової палати, що володіють великим досвідом і знаннями постійно мінливого законодавства, забезпечать оптимальне вирішення юридичних проблем Клієнта. Ми також здійснюємо надання усних і письмових консультацій, висновків із проблем (спорам), що випливають із господарських, цивільних, адміністративних, трудових, земельних правовідносин, іншим правовим питанням, складання претензій; добірку нормативних актів законодавства України за заявкою Замовника.

Договірно-правовий відділ, тел. +38 (0512) 47-33-77