Юридичні послуги

Аналіз цивільних, господарських, адміністративних справ, підготовка висновків по справі і технології захисту клієнта
 
Перелік робіт містить у собі:

 • дослідження матеріалів справи;
 • формування правової позиції у справі;
 • підготовка претензії, позовної заяви, клопотань, відкликань, скарг на судові рішення, визначення, постанови, інші документи;
 • підготовка висновків по цивільних, господарських, адміністративних справах.

У заявці необхідно викласти суть проблеми й представити наявні в нього матеріали в справі. Термін виконання заявки визначається в кожному конкретному випадку залежно від обсягу робіт.
 
Аналіз контрактів, договорів, угод на відповідність чинному законодавству й рекомендації з їхнього ефективного застосування
 
Даний вид послуг містить у собі:

 • складання проектів контрактів і договорів, угод по різних видах господарської діяльності між суб`єктами підприємницької діяльності України, суб`єктами підприємницької діяльності України й закордонних країн;
 • аналіз представлених Замовником контрактів, договорів, угод на відповідність чинному законодавству й надання рекомендацій з їхнього ефективного застосування.

 Для виконання послуг з розробки проекту договору (контракту) клієнт зобов`язаний надати разом із заявкою вихідні дані, необхідні для складання проекту договору, зокрема, найменування сторін, предмет договору, вид транспорту, валюта платежу й т.п.
 
Представництво інтересів клієнтів в органах державної влади й управління, у правоохоронних органах, у загальних і господарських судах
 
 Перелік робіт із представництва інтересів Клієнта в господарських і загальних судах, представництва в органах влади містить у собі:

 • дослідження матеріалів справи;
 • формування правової позиції в справі;
 • підготовка претензії, позовної заяви, клопотань, відкликань, скарг на судові рішення, визначення, постанови, інших документів;
 • представництво інтересів клієнта в ході судових засідань.

У заявці необхідно викласти суть проблеми й представити матеріали в справі. Термін виконання заявки визначається в кожному конкретному випадку залежно від обсягу робіт.

Висока кваліфікація наших співробітників, помножена на авторитет і можливості системи торгово-промислових палат - гарантія того, що всі документи, оформлені з нашою участю, будуть відповідати самим останнім вимогам чинного законодавства.
 
Підготовка установчих документів підприємств, установ й організацій, внесення в них змін і реєстрація
 
Перелік виконуваних робіт з даної послуги:

 • консультування з питань реєстрації юридичної особи;
 • розробка проектів установчих документів;
 • заповнення реєстраційної картки;
 • резервування назви;
 • подання документів Державному реєстраторові;
 • одержання свідоцтва про державну реєстрацію;
 • надання пакета документів в органи статистики й одержання виписки з Єдиного Держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців;
 • юридичний супровід постановки на облік у податковий орган і Фонди соціального страхування;
 • подання документів на виготовлення печатки.

 Із нашою допомогою Ви зможете не тільки якісно й оперативно створити свій бізнес "з нуля" в обраній Вами сфері діяльності, але й привести вже існуючий бізнес у правовий порядок, удосконалити його організацію й господарсько-договірну діяльність. При цьому принципи конфіденційності й ділової етики є непорушною частиною діяльності торгово-промислових палат.

Засвідчення обтавин форс-мажору

Договірно-правовий відділ надає інформаційно-консультаційні послуги щодо підготовки заявок та формування необхідногопакету документів для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), з подальшою передачею цих заявок та документів на розгляд Торгово-промислової паати України. 

Абонентське обслуговування
 
Комплекс правових послуг, надаваних Клієнтові на підставі договору, що передбачає  фіксовану щомісячну абонентську плату. Абонентське юридичне обслуговування включає:

 • надання консультацій по правових питаннях,
 • експертиза правових документів з видачею рекомендацій з їхнього ефективного застосування;
 • підготовка висновків по правових питаннях;
 • складання правових документів (договорів, контрактів, угод, листів, довідок, установчих документів і т.д.);
 • досудове врегулювання спорів за участю фахівця у процесі переговорів;
 • попередня експертиза матеріалів справи, рекомендації з ведення справ у суді;
 • участь фахівців у переговорах із контрагентами й партнерами Клієнта;
 • інформаційне забезпечення діяльності Клієнта (нормативні матеріали, довідкова інформація).

Висококласні юристи торгово-промислової палати, що володіють великим досвідом і знаннями постійно мінливого законодавства, забезпечать оптимальне вирішення юридичних проблем Клієнта. Ми також здійснюємо надання усних і письмових консультацій, висновків із проблем (спорам), що випливають із господарських, цивільних, адміністративних, трудових, земельних правовідносин, іншим правовим питанням, складання претензій; добірку нормативних актів законодавства України за заявкою Замовника.

Договірно-правовий відділ, тел. +38 (0512) 47-33-77

Також читайте у цьому розділі