Послуги з захисту інтелектуальної власності

Оформлення заявок для реєстрації прав авторів винаходів, товарних знаків, промислових зразків літературних творів, комп`ютерних програм
 
Інтелектуальна власність в цілому світі стає усе більше розповсюдженим об`єктом ринкових відносин. Патентування винаходів і реєстрація товарних знаків дозволяють одержати комерційну вигоду, дають значні конкурентні переваги. Товарні знаки є гарантом високої якості товарів і послуг, складовою бренду успішного підприємства. Не випадково навіть провідні світові фірми затрачають чимало часу  й коштів на своєчасне патентування винаходів, на розробку й захист своїх товарних знаків, поспішають зареєструвати їх і ретельно оберігають від будь-яких зазіхань.
 
Патентний повірений Миколаївської ТПП виконає повний комплекс послуг, пов`язаний з оформленням прав на об`єкти інтелектуальної власності: товарні знаки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об`єкти авторського права – літературні, наукові добутки, комп`ютерні програми й ін.
 
До комплексу послуг входить:

  • оформлення заявки в Укрпатент на одержання охоронного документа (свідоцтва на товарний знак, (знак обслуговування), патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок);
  • супровід заявки на реєстрацію (патентування) у процесі державної експертизи до одержання охоронного документа;
  • ведення діловодства й листування з патентним відомством до одержання охоронного документа.

 Складання договорів про передачу права власності й ліцензійних договорів про передачу права користування об`єктами інтелектуальної власності
 
Власник об`єкта інтелектуальної власності може повністю або частково передавати права власності на цей об`єкт іншій фізичній або юридичній особі. Майновими правами на об`єкт інтелектуальної власності є сукупність права володіти, використати й розпоряджатися цим об`єктом. Передача прав на об`єкти інтелектуальної власності здійснюється шляхом висновку, а при необхідності, і реєстрації відповідних договорів.
 
Патентний повірник Миколаївської ТПП допоможе Вам захистити Ваші інтереси й інтереси Вашого підприємства при передачі прав на об`єкти інтелектуальної власності: товарні знаки, дизайнерські розробки, винаходи й т.д.
 
Патентно-інформаційні дослідження

Перш ніж приступитися до наукового дослідження, завжди корисно провести «бібліотечні вишукування», тобто вивчити патентну інформацію. Це допоможе прийняти найбільш адекватне рішення: чи проводити власні дослідження, або скористатися вже наявними результатами в даній області, здобуваючи відповідну ліцензію. Таким чином, патентна інформація полегшує виявлення основних тенденцій у дослідженнях і розробках, а також допомагає в пошуку ефективних і дійсно реалізованих технічних рішень по розроблювальній проблемі.
 
Відділ ділової інформації та освітнії програм, патентний повірений України Маркова Наталя Андріївна, реєстраційний номер №105, т.: +38 (0512) 35-63-69.