Засвідчення форс-мажорних обставин

У господарській діяльності деколи виникають ситуації, коли одна зі сторін договору не може виконати свої зобов'язання з незалежних від неї причин і, для уникнення штрафних санкцій та інших видів відповідальності, посилається на форс-мажорні обставини.

Для того, щоб згодом мати можливість послатися на форс-мажор, сторони повинні максимально детально передбачити перелік таких обставин в договорі або зовнішньоекономічному контракті.

Визнання форс-мажору - це підстава для: 
  • звільнення від цивільно та господарсько-правової відповідальності за невиконання умов договору;
  • відстрочення податкових та грошових зобов'язань.

При цьому форс-мажорні обставини повинні відповідати таким критеріям:

  • дана обставина має бути надзвичайною, тобто, незважаючи на те, що факт її настання можливо припустити, час, місце, тривалість, наслідки такої обставини передбачити неможливо;
  • ця обставина має перебувати поза контролем сторони і не бути пов'язаним з її діями;
  • сторона не могла своїми розумними діями запобігти або подолати цю перешкоду;
  • має бути присутний причинно-наслідковий зв'язок між настанням такої обставини і неможливістю виконати зобов'язання за договором;
  • факт настання такої обставини повинен бути засвідчений визначеною сторонами компетентною організацією.
Уповноважені фахівці сектору юридичного забезпечення РТПП Миколаївської області, професійні юристи з багаторічним стажем роботи здійснюють
підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов’язань/обов’язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування.

Зразки заяв та регламент підтвердження форс-мажорних обставин Ви можете завантажити у доданих нижче файлах.

Звертаємо вашу увагу, що до виключної компетенції ТПП України відноситься підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) які стосуються зобов'язань за 

  • умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України;
  • умовами зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод;
  • а також умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод і т.п. між резидентами України, у яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.
У цьому випадку ми пропонуємо Вам 
надання інформаційно-консультаційних послуг, сприяння зацікавленим особам у підготовці заявок та формуванні необхідного пакету документів, з подальшою передачею цих заявок та документів на розгляд Торгово-промислової палати України (з питань, віднесених до компетенції Торгово-промислової палати України).
тел (0512) 47-33-77