РТПП пропонує послуги з судово-економічної експертизи

26 Лютий 2018

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області пропонує послуги з судово-економічної експертизи за наступними спеціальностями:

11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

- визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану;
- визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
- визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;
- визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку;
- визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів, тощо.

11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

- визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
- визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
- визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;
- визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
- визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству, тощо.