Опис області

05 Квітень 2015
Миколаївська область розташована на півдні України, у басейні нижньої течії Південного Бугу, і займає площу понад 24,6 тис. км (4,1% території України). На заході, півночі й сході область межує із трьома іншими областями України: Одеською, Кіровоградською й Херсонською, відповідно.
01 Квітень 2015
Экономічний потенціал Миколаївської області: обсяг промислового виробництва, кількість підприємств, показники експорту і імпорту, інвестиції, переваги області. Інвестиційний паспорт Миколаївської області
25 Березень 2015
На промисловий комплекс Миколаївської області припадає 2,0-2,3% від загального промислового виробництва України. За обсягами виробництва промислової продукції на душу населення Миколаївщина посідає 10-12 місце серед регіонів України.
23 Березень 2015
У Миколаївській області функціонує потужна транспортна система, до складу якої входить залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний та трубопровідний транспорт. 
21 Березень 2015
Сільське господарство - друга за обсягами та перша по зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва Миколаївської області, і виробляє конкурентоспроможну на внутрішньому і зовнішньому ринках аграрну  продукцію.