Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області – це недержавна самоврядна некомерційна організація, найбільше регіональне об`єднання підприємців.

Миколаївська ТПП розпочинає свою історію від 1964 р., коли було створене Миколаївське бюро товарних експертиз, і сьогодні є невід`ємною частиною української й міжнародної системи торгово-промислових палат. Торгово-промислові палати вже 400 років відомі у світі як найбільш авторитетні й солідні ділові асоціації.

Міжнародні зв`язки нашої торгово-промислової палати дозволяють одержувати оперативну інформацію про бізнеси-заходи за кордоном, обмінюватися комерційними пропозиціями, розширювати зовнішньоекономічні контакти, просувати продукцію миколаївського бізнесу на нові ринки.

Діловий союз, що об’єднує організації й підприємства з метою розвитку миколаївського регіону й інтеграції його у світову економічну систему, що надає унікальний комплекс послуг, необхідних для успішного бізнесу, – так сформульована місія Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області.

Палата – це унікальний комплексний сервісний центр по просуванню малого й середнього бізнесу регіону на нові ринки. Ми спираємося на традиції й контакти міжнародної системи торгово-промислових палат, власний досвід успішної діяльності й високу кваліфікацію наших співробітників.
У березні 2013 року відповідність системи управління якістю РТПП Миколаївської області стандарту ISO 9001:2009 було завсвідчено Сертифікатом № UA 2.160.04278-10.

На засіданні Ради РТПП Миколаївської області визначені Основні напрямки діяльності Регіональної торгово-промислової палати:

  • розвиток членської бази РТПП, розширення спектру послуг, які надаються в рамках членських внесків, широке залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі в заходах, які проводяться в системі торгово-промислових палат;
  • поглиблення партнерських стосунків із органами державної влади та місцевого самоврядування в питаннях розвитку економіки Миколаївської області та залученні інвестицій;
  • моніторинг законодавчих та місцевих нормативно-правових актів з питань ведення підприємницької діяльності, підготовка пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо їх вдосконалення;
  • активна участь у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіону та підприємств – членів РТПП, сприяння просуванню миколаївських товарів та послуг на ринки інших країн та регіонів України, організація участі членів Палати у виставках, бізнес-форумах і ділових поїздках;
  • розвиток діяльності РТПП у галузі освітніх програм, конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій з метою підвищення професійного рівня менеджменту підприємств та підприємців, залучення миколаївських фахівців до міжнародних освітніх програм;
  • сприяння розвитку партнерства та виробничо-технологічної кооперації на регіональному, міжрегіональному і міжнародному рівнях, активна робота з міжнародними системами ділової інформації;
  • сприяння формуванню позитивного іміджу миколаївських підприємств в Україні та закордоном, поширення у діловому середовищі інформації про економічний потенціал Миколаївської області;
  • впровадження нових видів послуг і покращення якості існуючих послуг для задоволення потреб суб’єктів господарчої діяльності, надання підприємствам практичної допомоги у проведенні торгово-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
  • активізація використання сучасних можливостей мережі Інтернет для розповсюдження інформації про членів Палати, економічний потенціал Миколаївської області, діяльність Регіональної торгово-промислової палати.