Принцип вступу в РТПП Миколаївської області- добровільне бажання.

РТПП Миколаївської області діє на підставі Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997р.
Членами РТПП Миколаївської області можуть бути комерційні і некомерційні організації, юридичні особи, які створені і здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також громадяни України та їх об’єднання, зареєстровані як підприємці.
Членом торгово-промислової палати не може бути політична організація (партія, об’єднання, рух), профспілка, приватна особа.

Порядок прийому в члени РТПП Миколаївської області

Для прийняття в члени Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області суб’єкт господарчої діяльності звертається у Палату з наступними документами:

  • заявою про вступ в члени Палати на фірмовому бланку та завіреною печаткою;
  • копією свідоцтва про державну реєстрацію;
  • заповненими обліковою картою та паспортом члена РТПП Миколаївської області;
  • платіжним документом, що підтверджує проплату вступного та річного членських внесків;

Прийняття до членів Палати здійснюється Президією РТПП Миколаївської області з подальшим повідомленням Президії ТПП України.

Контакти: (0512)47-06-38   gor@rtpp.com.ua
Скорбіліна Ірина Борисівна  моб. 067-517-18-43