Судова експертиза – це дослідження  на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Законодавство України про судову експертизу складається із Закону “Про судову експертизу”, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, інших нормативно-правових актів.

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області пропонує послуги з судово-економічної експертизи за наступними спеціальностями:

11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

– визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану;
– визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді, пов’язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
– визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;
– визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку;
– визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів, тощо.

11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

– визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
– визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
– визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;
– визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
– визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству, тощо.

Експерти РТПП Миколаївської області мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння кваліфікації судових експертів, дані яких внесені до Реєстру атестованих судових експертів МЮ України

Послуга надається відділом експертиз
Контактна особа:  Кочетова Ірина Юріївна
E-mail: kochetova86@gmail.com
Тел. +38 (0512) 47-33-75
Моб. +38 (095) 884-55-85, (067) 820-35-33