У господарській діяльності деколи виникають ситуації, коли одна зі сторін договору не може виконати свої зобов’язання з незалежних від неї причин і, для уникнення штрафних санкцій та інших видів відповідальності, посилається на форс-мажорні обставини.

Визнання форс-мажору – це підстава для:

  • звільнення від цивільно та господарсько-правової відповідальності за невиконання умов договору;
  • відстрочення податкових та грошових зобов’язань.

При цьому форс-мажорні обставини повинні відповідати таким критеріям:

  • дана обставина має бути надзвичайною (носить винятковий характер і знаходиться за межами впливу сторін);  непередбачуваною (її настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов’язання або до настання відповідного обов’язку);  невідворотньою (непереборною) , тобто, незважаючи на те, що факт її настання можливо припустити, час, місце, тривалість, наслідки такої обставини передбачити неможливо;
  • має бути присутний причинно-наслідковий зв’язок між настанням такої обставини і неможливістю виконати зобов’язання за договором.

Факт настання такої обставини  засвідчується ТПП України або регіональними торгово-промисловими палатами.

Уповноважені фахівці  Департаментом з питань юридичного забезпечення та організаційної робот РТПП Миколаївської області здійснюють підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов’язань/обов’язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування.

Зразки заяв та регламент підтвердження форс-мажорних обставин Ви можете завантажити у доданих нижче файлах.

 

Послуга надається Департаментом з питань юридичного забезпечення та організаційної робот
Директор Департаменту – Тригуб Оксана Володимирівна
Контактна особа – Колотющенко Наталія Олександрівна
тел. (0512) 47-05-22
е-mail: natasha@rtpp.com.ua, trigub@rtpp.com.ua