Президент РТПП Миколаївської області детальніше

Президент Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області
Катвалюк Ігор Анатолійович

Обраний рішенням загальних зборів членів РТПП Миколаївської області 12 лютого 2012 року.
17 лютого 2016 року загальні збори членів РТПП Миколаївської області обрали Ігоря Анатолійовича президентом Регіональної торгово-промислової палати на наступні п’ять років.

Контакти:
Тел. +38 (0512)47-05-68,
E-mail: office@rtpp.com.ua

Секретар-помічник: Олехнович Юлія Сергіївна


Віце-президент РТПП Миколаївської області детальніше

Віце-президент РТПП Миколаївської області
Матвєєв Володимир Вікторович
Координує діяльність відділів експертизи, відділу сертифікації і декларування, відділу ділової інформації.
Тел. +38 (0512) 47-05-68,
e-mail: matveev@rtpp.com.ua


Фінансово-економічний відділ детальніше

Начальник фінансово-економічного відділу,
головний бухгалтер Тарлакова Наталя Олегівна
Тел.
+38 (0512) 47-05-06,
e-mail:  ntarlakova@rtpp.com.ua


Департамент з питань юридичного забезпечення та організаційної роботи детальніше

Директор Департаменту
Тригуб Оксана Володимирівна
Тел: +38 (0512) 47-05-22  (067) 518-88-20
e-mail: trigub@rtpp.com.ua

Департамент з питань юридичного забезпечення та організаційної роботи РТПП Миколаївської області займається правовим забезпеченням діяльності торгово-промислової палати і надає комплекс послуг для підприємств та організацій:

Уповноважені особи  Департаменту РТПП Миколаївської області здійснюють підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Також Департамент забезпечує діяльність Постійно діючого Третейского суду при РТПП Миколаївської області.


Відділ сертифікації і декларування детальніше

Начальник відділу
Дьоміна Анна Вікторівна
тел.:
+38 (0512) 47-05-83 ;  096-410-0992  
e-mail:
demina@rtpp.com.ua

 

Відділ працює за наступними напрямками:

 • Визначення країни походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари, які експортуються за межі України, а також обертаються в межах митної території України;
 • Проведення робіт, пов’язаних з оформленням та видачею Сертифікатів вільного продажу;
 • Підготовка та заповнення сертифікатів EUR.1 у рамках угод про вільну торгівлю з ЄС, Чорногорією, ЄАВТ тощо:
  • усні та письмові консультації щодо практичного застосування положень та умов угод про вільну торгівлю;
  • підготовку експертного висновку про відповідність товару вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС;
  • заповнення сертифікатів EUR.1.
 • Визначення кодів послуг згідно з ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг) ДК 016:2010.
 • Визначення кодів товарів за Товарними номенклатурами зовнішньоекономічної діяльності
 • Послуги митного брокера
 • Послуги перекладачаВідділ експертизи детальніше

Начальник відділу: Хоменко Сергій Миколайович
тел. +38 (0512) 47-06-68, 47-05-19,  (067) 514-61-88
e-mail: sergio@rtpp.com.ua

 

 

Відділ надає унікальний комплекс послуг у галузі експертизи та оцінки для підприємств і підприємців. Висококваліфіковані експерти, які мають усі необхідні сертифікати і ліцензії, виконають роботи в настисліші строки.

Види експертиз:

 • преднавантажувальна інспекція в портах;
 • визначення кількості, якості та комплектності товарів, продукції, сировини та визначення їх вартості;
 • визначення радіоактивності вантажів;
 • визначення вибухонебезпечності металолому;
 • визначення кількості, вологості, радіоактивності лісоматеріалів;
 • контроль стану пакування, маркування;
 • бункерна інспекція;
 • визначення кількості вантажу за осадкою судна;
 • визначення кількості місць при вигрузці (завантаженні) контейнеру, залізничного вагону, автотранспорту, пломбування;
 • контроль за переважуванням вагонів з вантажем в портах, на залізничних станціях, елеваторах;
 • відбір проб, проведення аналізів за запитами замовників;
 • визначення пошкоджених площ сільгоспкультур;
 • лабораторні дослідження якості сільгосппродукції в лабораторії РТПП;
 • експертиза будівельної документації для надання у страховий фонд;
 • експертний висновок щодо виходу готової продукції з давальницької сировини

Сектор судової експертизи

Виконання судово-будівельної експертизи за запитами судово-слідчих органів.

тел. +38 (0512) 47-06-68, 47-05-19,
e-mail: nazarova@rtpp.com.ua

Сектор експортного контролю

 • виконання недержавної експертизи експортного контролю

тел. +38 (0512) 47-05-19,
e-mail: eksp-kontr@rtpp.com.ua

Спеціалісти РТПП мають великий досвід у проведенні оцінки рухомого і нерухомого майна

 • оцінка нерухомості;
 • оцінка цілісних майнових комлексів;
 • визначення заставної вартості основних засобів;
 • переоцінка основних засобів;
 • оцінка автотранспорту;
 • оцінка устаткування.

 тел.: +38 (0512) 47-06-68, 47-04-99

Сектор оцінки землі та землевпорядних робіт.

 • грошово-нормативна оцінка земель для визначення розміру земельного податку, вартості оренди, тощо.;
 • грошова експертна оцінка земель при викупі, купівлі-продажу, визначенні вартості і т.д.;
 • консультації по земельним питанням;
 • землевпорядкувальні роботи для одержання документів на оренду та придбання земельних ділянок.


Відділ ділової інформації та освітніх програм детальніше

Начальник відділу
Скорбіліна Ірина Борисівна
тел./факс +38 (0512) 47-06-38  (067) 517-18-43
e-mail: gor@rtpp.com.ua

Відділ займається організацією круглих столів і презентацій, проведенням ділових місій і бізнес-зустрічей на базі конференц-залу РТПП Миколаївської області.

Надає послуги, пов’язані з освітніми програмами і підготовкою персоналу.

Фахівці відділу на запити підприємств та організацій надають широкий спектр довідково-інформаційних послуг, зокрема, цінову інформацію та дослідження ринків товарів та послуг.
Контакти:
тел./факс +38 (0512) 47-06-38
e-mail: gor@rtpp.com.ua


Регіональний Центр штрих-кодування ДжіЕс1Україна.
Контакти: тел.: +38 (0512) 47-06-52,
e-mail: fedchenko@rtpp.com.ua


Допомога в оформленні та реєстрації товарних знаків, торгових марок,
захисті інших об”єктів інтелектуальної власності
Патентний повірений України Маркова Наталія Андріївна, реєстраційний номер №105,
Тел.:  +38 (0512) 47-06-52,
e-mail:  patent@rtpp.com.ua


Відділ підтримки підприємництва та розвитку бізнесу ...

Начальник відділу
Астахова Тетяна Едуардівна
тел./факс +38(0512) 76-67-63  (067) 517-18-41
e-mail: t.astakhova@rtpp.com.ua

Відділ надає широкий спектр консультаційних послуг, здійснює підтримку підприємств та підприємців різних галузей економіки регіону.

Організація ділових зустрічей, поїздок, участі у бізнес-місіях, форумах, тощо.
Забезпечення участі РТПП Миколаївської області і підприємств – дійсних членів Палати у виставкових заходах на території України та за її межами.
Пошук потенційних партнерів за кордоном.
Підтримка роботи галузевих комітетів при РТПП Миколаївської області.
Консультування в написанні грантових заявок.
Свідоцтво надійного партнера


Відділ межрегіонального співробітництва ...


Начальник відділу
Поліщук Сергій Степанович
тел./факс +38(0512) 76-67-63    (067) 510-69-00
e-mail:   sspolishchuk@rtpp.com.ua

Відділ надає допомогу членам Палати та іншим миколаївським підприємствам і компаніям в налагодженні контактів з потенціальними партнерами в інших регіонах і за кордоном, використовуючи налагоджену систему зв’язків торгово-промислових палат.
Розвиток внутрішньорегіональної міжрегіональної промислової кооперації.
Розповсюдження і пошук ділових комерційних замовлень.
Організація ділових зустрічей, презентацій і круглих столів.
Забезпечення зв’язків РТПП Миколаївської області з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями в інших регіонах України


Відділ міжнародних економічних зв’язків ...

тел.  +38(0512)47-05-22
Відділ працює за наступними напрямками:

 • організація презентацій іноземних компаній
 • консультації з питань зовнішньоекономічної діяльності
 • організація та супровід переговорів з іноземними партнерами
 • консультації з питань участі в міжнародних проектах, які орієнтовані на підтримку малих та середніх підприємств України.


Адміністративно-господарський відділ  ...

Завгосп
Нагорний Олександр Георгієвич
тел.  +38(0512) 47-04-94


Відділ інформаційних технологій ...


Начальник відділу
Нікулін Геннадій Олександрович
тел.  +38(0512) 76-67-71
e-mail:  chief_oit@rtpp.com.ua