В контексті підготовки до вступу до ЄС та питань інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу, Торгово-промислова палата, яка є активним членом Європалати, робить все необхідне для інтеграції українського бізнесу у ринки ЄС.
Європалата, членами якої є 43 національні торгово-промислові палати, представляє понад 20 мільйонів підприємств у Європі. Основною метою її діяльності є адвокація інтересів бізнесу серед політичних кіл ЄС та впровадження проєктів та програм з підтримки бізнесу, що фінансуються ЄС.
За ініціативою Європалати було розроблено опитувальник «Розширення ЄС – Погляд
бізнес-спільноти в країнах-кандидатах та потенційних кандидатах на вступ до ЄС» задля оцінки перспективи членства України в ЄС, а також рівня обізнаності представників українського бізнесу про законодавство ЄС і потреби в дотриманні вимог законодавства ЄС, що стосуються ведення їхнього бізнесу.

Результати опитувань будуть широко розповсюджені в ЄС, а також у країнах-кандидатах і
потенційних кандидатах на вступ до ЄС.
Восени 2023 року Європалата організовує конференцію в Брюсселі (Бельгія) за участю представників європейських інституцій та бізнес-спільноти з ЄС та країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС, щоб представити результати опитування та обговорити можливості та виклики, пов’язані з розширенням ЄС.

Просимо представників бізнесу долучитися до опитування Європалати!

Опитування за посиланням:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUENLARGEMENTSurveycompanies2023

Кінцева дата заповнення опитувальника 29 вересня 2023 року.