Експертний висновок про країну походження товару та код товару згідно з УКТ ЗЕД з метою отримання ліцензії на експорт товарів