Шановні підприємці!

Пропонуємо Вам ознайомитись із деякими змінами у податковому законодавстві на час введення режиму воєнного стану.

17.03.2022 набрав чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120-ІХ від 15.03.2021 (далі – Закон №2120).

ЗМІНИ ЩОДО ПДВ

Обсяг оподатковуваного доходу для реєстрації платниками ПДВ благодійних організацій

При визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ благодійних та громадських організацій не включаються операції з надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Об’єкт оподаткування ПДВ

Пунктом 32-1 підрозділу 2 розділу Х «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що не є постачанням товарів та послуг випадки (крім випадків, коли такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ), коли товари та послуги передаються/надаються для:

– Збройних Сил України;

– Національної гвардії України;

– Служби безпеки України;

– Служби зовнішньої розвідки України;

– Державної прикордонної служби України;

– Міністерства внутрішніх справ України;

– Управління державної охорони України;

– Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

– добровольчих формувань територіальних громад;

– інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Таким чином, зазначені операції згідно з п. 185.1 ПКУ, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Звільнення від ПДВ операцій з товарами оборонного призначення

Оновлено норму п. 197.23 ПКУ, яка передбачає звільнення від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених ч. 8 ст. 287 Митного кодексу України, та з першого постачання цих товарів на митну територію України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України.

З набранням чинності Законом №2120, «продукція оборонного призначення» замінено на «товари оборонного призначення». Перелік таких товарів наведений в п. 32 підрозділу 2 Прикінцевих положень ПКУ.

Податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ (використані в негосподарській діяльності)

Всім добре відома норма п. 198.5 ПКУ щодо нарахування податкових зобов’язань у разі, якщо товари, придбані з ПДВ, починають використовуватися в негосподарській діяльності або у звільнених чи неоподатковуваних операціях.

Законом №2120 визначено, що не вважаються такими, що використані в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності, товари:

– придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;

– придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Крім того, для цілей оподаткування не вважаються постачанням операції з передачі товарів, надання робіт та послуг для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави: Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров’я державної, комунальної власності та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Окремо слід зазначити, що законодавці підкреслили – норми п. 198.5 ПКУ до вищезазначених операцій не застосовуються, а отже, «умовні» зобов’язання не нараховуються.

Податкові накладні

Під час воєнного стану платники ПДВ отримали право формувати податковий кредит за операціями з придбання товарів/послуг або здійснювати його коригування на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999.

Податкові накладні, реєстрацію яких було відтерміновано, мають бути зареєстровані платниками податків протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану.

Податковий кредит, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ставка ПДВ та бюджетне відшкодування

Під час воєнного стану введено ставку ПДВ в розмірі 7% за операціями постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пп. 215.3.4 ПКУ, на які згідно із Законом №2120 встановлено нульову ставку акцизного податку, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00  та 2709 00 90 00.

При цьому за такими операціями не надається бюджетне відшкодування. Сума від’ємного значення зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.

Зазначена норма не поширюється на платників податку, які здійснювали у відповідному звітному (податковому) періоді операції з вивезення товарів за межі митної території України (експорт).

Затримка бюджетного відшкодування

Законом №2120 встановлено, що не вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ суми податку, не відшкодовані платникам протягом встановленого законодавством строку, якщо така заборгованість зумовлена виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану.

Враховуючи дію воєнного стану на всій території України, на сьогодні такі форс-мажорні обставини виникли, відповідно, заборгованість за бюджетним відшкодуванням не визнається заборгованістю, за якою згідно з законодавством нараховується пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.