Регіональним відділенням Фонду державного майна України оголошено на 07.05.2024 електронний аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Згідно з Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 No432, на виконання наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 No1 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації» (із змінами) Регіональним відділенням оголошено на 07.05.2024 електронний аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, провулок Кобера, 17, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 24793175.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023 – 33 особи. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021р. -2023р.: 58353 тис. грн. Станом на 31.12.2023 прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Стартова ціна об’єкта приватизації на аукціоні з умовами – 11 395 000,00 гривень (без урахування ПДВ), Розмір гарантійного внеску для участі в аукціоні з умовами – 2 279 000,00 гривень (без урахування ПДВ);
Умови продажу:
– збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства протягом 10 років;
– погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;

– недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 та 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності.

Детальна інформація щодо об’єкта малої приватизації запропонованого до продажу розміщена за посиланням https://prozorro.sale/auction/SPE001-UA-20240412-75668/