З 2015 року ТПП України є одним iз представникiв нiмецькоi Служби старших експертiв (SES) в Україні.

SES – це заснована в 1983 році провiдними бiзнес-асоцiацiями i фiнансована Урядом Нiмеччини неприбуткова органiзацiя, що вiдряджає нiмецьких експертiв-консультантiв, якi досягли пенсiйного вікy, в рiзнi куточки cвiтy для допомоги на волонтерських засадах компанiям, органiзацiям та установам.

Вiзити експертiв спрямованi на вирiшення дуже конкретних питань, викликiв, проблем пiдприємств, установ соцiальної сфери та державних органiв, сприяння їхньомv розвитку, пiдвищення ефективностi та зростання компетентностi їхнix працiвникiв.

Докладна iнформацiя про умови залучення експертiв –  на сайтi ТПП  Украiни: www.ucci.org.ua/ses