З метою координацii спiльноi роботи щодо  формування пулу актуальних питань ведення бiзнесу просимо членiв торгово-промислової  палати  розглянути та висловити свою думку щодо наступних питань:

1. Визначте три найбiльш актуальних питання, вирiшення яких може в значнiй мipi позитивно вплинути на розвиток бiзнесу.

2. Вкажiть вiдповiдно до визначених у п.1 питань, якi конкретні дії має зробтти Mіністерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства Україiни для вирiшення цих питань (наприклад, внести пропозицii до Верховноi Ради щодо змiн до дiючих Законiв Украiни,  чи  то iншi нормативнi змiни для врегулювання зазначених питань).

3. Який позитивний ефект та в якi строки очiкується вiд реалiзацii дiй, визначениху у п.2.

Ваші відповіді просимо надсилати на e-mail: office@rtpp.com.ua

Будемо вдячні за співпрацю!