Оцінка майна

  • Оцінка нерухомості.
  • Оцінка машин і устаткування.
  • Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав.
  • Оцінка нематеріальних активів.
  • Визначення заставної вартості і переоцінка основних засобів.
  • Оцінка автотранспорту

Послуга надається відділом експертиз
Начальник відділу –
Хоменко Сергій Миколайович
Тел. +38 (0512) 47-34-89
Е-mail: sergio@rtpp.com.ua