При визначенні режиму митного оформлення митні органи керуються сертифікатом походження товарів.

Сертифікат про походження товару – це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий органом держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства (таким органом в Україні згідно законодавства є торгово-промислові палати).

Він є підставою для надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності преференції та пільг щодо сплати митних зборів у межах режиму найбільшого сприяння або іншого правового режиму.
Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області надає послуги з видачі сертифікатів походження відповідних форм:

Види сертифікатів, що надаються Палатою

Сертифікати походження загальної формианглійською мовою. Видаються до країн, з якими не обумовлені правила визначення країни походження та при відсутності пільг на українські товари. При цьому, товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту.
Підстава видачі: сертифікат до Європи (не преференційний товар) – Делегована Постанова Комісії ЄС № 2015/2446 від 28.07.2015; сертифікат до Європи (пшениця, ячмінь, кукурудза) – Імплементацій на Постанова Комісії ЄС №2015/2447 від 24.11.2015; сертифікат до третіх країн – Міжнародна конвенція по спрощенню і гармонізації митних процедур (Кіотська Конвенція).


Сертифікат походження загальної форми – російською мовою. Видається при експорті до Російської Федерації та до країн СНГ( якщо товар не відповідає Правилам і не має пільг та преференційного доступу).

Підстава видачі: Угода про єдині правила визначення країни походження товарів від 25.01.2008 року, з урахуванням положень Митного кодексу Євразійського економічного Союзу.

 


Сертифікат походження форми СТ-1. Видається на товари, що експортуються до країн СНГ і при цьому задовольняють вимогам Правил визначення країни походження.
Підстава видачі: сертифікат до Грузії – Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 09.01.95 р; сертифікат до Узбекистану – Договір про зону вільної торгівлі від 18.10.2011; до Туркменістану – Угода між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю від 04.11.1995.

Сертифікат Форми «А»
Видається на товари, які підпадають під преференційний режим на ринки країн-донорів (США, Японія, Канада).
Підстава видачі: Генеральна система преференцій Японій від 01.08.1971

Сертифікат Форми EUR-1, серія M
Видається при експорті до Республіки Македонії.

Сертифікат походження форми У-1
 Видається в межах митної території України у разі потреби підтвердження українського походження (при потребі реалізації товару в Україні або для оформлення сертифіката іншої форми).

Сертифікат походження при експорті до Мексиканських Сполучених Штатів
При цьому, товари отримують преференції.

Сертифікат походження послуг.
Видається для підтвердження факту виконання послуги українським підприємством в межах/за межами митної території України. Застосовується лише в межах України. 

 

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СЕРТИФІКАТА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ необхідно:

1. Оформити заявку-декларацію  у форматі Word  або в електронному форматі за допомогою сайту https://apply.ucci.org.ua

2. Надати наступні документи:

1. Для сертифікації походження товарів:

1.1. Документи, що підтверджують реєстрацію експортера та факт експорту товару українського походження (залежно від виду відправки):

 • контракт;
 • митна декларація з позначками митниці (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, штурманська розписка тощо);
 • специфікація;
 • договір на експедиційні послуги, доручення експортера експедитору, згідно з яким він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати;
 • вантажна інструкція;
 • здавальний акт порту;
 • свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера);
 • картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підлягання реєстрації зовнішньоекономічні договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

1.2. Документи, що підтверджують українське походження товару:

1.2.1. Для всіх товарів, окрім сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 • довідка про порядок виготовлення товару, (приклад) яка складається не рідше одного разу на рік, а також у разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:
  • перелік товарів, що виготовляє підприємство;
  • джерела надходження сировини та матеріалів, із яких виготовляють товари;
  • перелік основних технологічних операцій виробництва;
  • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;
 • документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні, розрахункові);
 • підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить із тієї країни, в якій вони мали місце). Вартість товару в цьому випадку визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. При розрахунках вартісних показників враховуються:
 • для імпортованих матеріалів іноземного походження – митна вартість цих матеріалів при їх ввезенні в Україну, де здійснюється виробництво кінцевої продукції (підтверджується вантажною митною декларацією (ВМД) з відміткою української митниці), або, за документально підтвердженої ціною першого їх продажу в цій країні (платіжні документи);
 • для кінцевого товару – ціна на умовах “франко-завод” ( “франко-склад”).

Розрахунок адвалерної частки (щодо іноземних компонентів) від вартості товару, що експортується, виконується за наступною формулою:
Аін.ком. = Він./Вгот.тов. Х 100, де
Аін.ком. – частка (адвалерна) іноземних компонентів у вартості готового продукту (%);
Він. – вартість іноземних компонентів (у грошових одиницях) – митна вартість (згідно з ВМД) або за документально підтвердженою ціною першого їх продажу в Україні;
Вгот.тов. – вартість готового товару (в грошових одиницях) на базі ціни франко-завод виробника товару;

 • ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);
 • для цілей виконання Закону України «Про електроенергетику» – ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

1.2.2. Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

a) сільгосппродукція, що відправляється теплохідними партіями (в т.ч. зернові/олійні культури та продукти їх переробки):

  • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, лист від експортера, в якому перераховано області України, де вирощені зернові (олійні) культури, а в разі придбання на біржі – біржовий контракт;
  • договір комісії та акт прийому-передачі (у випадку, якщо відправка пов’язана договором комісії) або документи про придбання товару тощо;
  • реєстр з/д (т/т) накладних (надається разом із зазначеними у ньому накладними);
  • сертифікати якості (чи реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (чи їх реєстр) або фітосанітарні сертифікати;

b) сільгосппродукція та продукція, яка заготовляється і відправляється іншими видами транспорту (в т.ч. фрукти, овочі, горіхи тощо):

для виробників:

 • довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами вони засаджені (кількість га), де вирощена продукція; середня врожайність з 1 га;населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться);наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;
 • довідка сільської ради або Держкомзему, або документи про власність чи про наявність земельної ділянки, або договори оренди паїв для вирощування продукції;
 • сертифікати якості (чи реєстр) або фітосанітарні сертифікати; або
 • довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг, або 29-сг, або 37-сг, із відміткою Державної служби статистики України;
  • основні документи:
  • додаткові документи (за наявністю):

для експортерів:

  • основні документи:
   • довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами вони засаджені (кількість га), де вирощена продукція; середня врожайність з 1 га; населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться); наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь; або
   • акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі сільгосппродукції на оптових ринках – довідки про закупівлю на ринку у виробників чи посередників, акти закупівлі;
   • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено, в якій області України вирощені культури;
   • транспортні документи (з/д накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо):
  • додаткові документи (за наявністю):
   • сертифікати якості (чи реєстр) або фітосанітарні сертифікати; або
   • довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг, або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;
   • довідки сільської ради

c) другорядні лісові ресурси:

  • лісовий квиток;
  • сертифікат про вміст радіоактивних речовин у продукції;
  • фітосанітарний сертифікат;
  • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
  • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно з Лісовим кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761.

2. Для сертифікації походження послуг:

2.1. Документи, що підтверджують виконання та походження послуг:

 • статут підприємства та реєстраційні документи;
 • ліцензія на виконання послуг (якщо такі послуги підпадають під режим ліцензування);
 • штатний розпис підприємства;
 • довідка з державної організації про засоби, за допомогою яких виконують послуги (акти технічного огляду ДАІ тощо);
 • договори оренди рухомого та нерухомого майна, що забезпечують виконання послуг;
 • договори на виконання послуг;
 • довідка з банку про надходження коштів за виконання послуг;
 • опис послуг, що виконуються.

3. Оплатити надану послугу.

Додаткові консультації можна одержати у Відділі сертифікації й декларування РТПП Миколаївської області, тел.: (0512) 47-05-83.