Висновки про підтвердження істотної зміни обставин

Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України «Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони б не уклали договір або уклали його на інших умовах». Припинення або зміна умов договору через істотні зміни обставин є самостійним видом припинення (зміни) договірних зобов’язань, метою якого є необхідність відновлення балансу інтересів сторін.
Висновки Регіональної палати про підтвердження істотної зміни обставин можуть бути підставою для внесення змін до діючого договору за згодою сторін.
Якщо сторони не досягнуть згоди щодо приведення укладеного договору у відповідність з обставинами, що істотно змінились, договір може бути змінений за рішенням суду. При цьому, як доказ, підтверджуючий істотну зміну обставин, може бути використаний правовий висновок, виданий Регіональною торгово-промисловою палатою.

Послуга надається Департаментом з питань юридичного забезпечення та організаційної робот
Начальник Департаменту – Тригуб Оксана Володимирівна
Контактна особа – Колотющенко Наталія Олександрівна
тел. (0512) 47-05-22
е-mail: natasha@rtpp.com.ua, trigub@rtpp.com.ua