РТПП надає широкий комплекс послуг в області інтелектуальної власності

  • Підготовка та подання на реєстрацію заявок і отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (промислові зразки, знаки для товарів та послуг)
  • Підтримка дії патентів на промислові зразки
  • Подовження строку дії свідоцтв на товарні знаки
  • Підготовка та реєстрація договорів передачі прав на знаки для товарів та послуг
  • Підготовка документів для реєстрації об’єктів авторського права.

Послуга надається відділом ділової інформації та освітніх програм
Тел. +38 (0512) 47-06-52
Е-mail: patent@rtpp.com.ua
Контактна особа –   Маркова Наталя Андріївна – патентний повірений України,
реєстраційний номер №105