РТПП надає широкий комплекс послуг в області інтелектуальної власності

  • Підготовка та подання на реєстрацію заявок і отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (промислові зразки, знаки для товарів та послуг)
  • Підтримка дії патентів на промислові зразки
  • Подовження строку дії свідоцтв на товарні знаки
  • Підготовка та реєстрація договорів передачі прав на знаки для товарів та послуг
  • Підготовка документів для реєстрації об’єктів авторського права.

Послуга надається відділом ділової інформації та освітніх програм

Начальник відділу –  Скорбіліна Ірина Борисівна

Тел. +38 (0512) 47-06-52
Е-mailgor@rtpp.com.ua ;  patent@rtpp.com.ua

Контактні особи:
Маркова Наталя Андріївна -представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений України), реєстраційний номер №105

Довгий Віктор Петрович – представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений України), реєстраційний номер №246