Скорбіліна Ірина Борисівна – начальник відділу ділової інформіції та освітніх програм.
Ірина Борисівна керує відділом з  2011 року.

Сьогодні вона докладно розповідає про роботу відділу ДІОП.

 


За майже 25 років своєї  діяльності РТПП Миколаївської області зазнала значних змін. У палаті з’явилося достатньо  багато нових видів діяльності, які відповідали б   вимогам часу.  Нестримно змінювалася політична і економічна ситуація в країні, змінювалися вимоги до бізнесу, виникав цілий круг питань, який вимагав негайного вирішення.

Окрім традиційних послуг,  Миколаївська торгово-промислова палата взяла орієнтир на роботу для вирішення таких завдань: сприяння економічному й соціальному розвитку регіону, розширення міжнародного та міжрегіонального співробітництва; подальше вдосконалення діючих  і запровадження нових видів послуг, необхідних для підприємництва; ведення зовнішньоекономічної діяльності, професійного навчання і перепідготовки кадрів; створення умов для інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку міста Миколаєва.

В 1998 році було прийнято рішення про створення принципово нового відділу, який получив назву- Відділ перспективних напрямків розвитку, пізніше наш відділ було перейменовано у  відділ Ділової інформації та освітніх програм. Головою відділу було призначено достатньо досвідченого експерта – Горохову Ларису Георгіївну, яка очолювала цей відділ до 2010 року. Головною задачею відділу ПНР на той час стала  задача активної роботи із членською базою, вивчення попиту на послуги та впровадження нових напрямків розвитку. Тільки за перший рік свого існування в списку послуг торгово-промислової палати з’явилися такі нові види , як – штрихкодування товарів та послу, захист інтелектуальної власності, пошук ділового партнера,  підтвердження статусу надійного ділового  партнера і т.ін.

Так, з кінця 90х років було створено та активно працює Регіональний центр Асоціації ДжіЕс-1-Україна ( GS1 — міжнародна неприбуткова організація, яка вивчає питання стандартизації обліку товарів та послуг і штрихового кодування логістичних одиниць. В Україні організація представлена асоціацією товарної нумерації «ДжіЕс1 Україна») , який за весь час роботи  надав послуг з штрихкодування товарів та послуг більш ніж 500 представникам бізнесу, надавши штрихкоди  більш ніж 5000 товарам та послугам.

Зараз в даному напрямку успішно працює фахівець- Федченко Олена Володимирівна, яка оперативно надає консультації з усіх питань, пов’язаних з процесом штрихкодування та виконує весь комплекс робіт – від оформлення вступного пакету, прийняття в роботу заявок до видачі свідоцтв про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1.

 

В складі фахівців відділу ділової інформації та освітніх програм РТПП успішно працює патентний повірений України –  Маркова Наталія Андріївна. Ми надаємо повний комплекс послуг в області інтелектуальної власності. З кожним роком ця послуга становиться все більш популярною, що свідчить про те, що вітчизняний товаровиробник  та власник бізнесу становиться все більш досвідченим в питаннях організації та ведення бізнесу. Яскравим підтвердженням активності нашого бізнесу в цьому напрямку є той факт, що за весь час роботи патентного повіреного в системі ТПП, було надано більш ніж тисячі консультацій тільки з приводу розробки та присвоєння торгової марки , а зареєстрували свій торговий знак більш 400 представників бізнесу Миколаївського регіону.

Фахівці відділу проводять серйозну освітню роботу для представників бізнесу нашого регіону. Щорічно на базі РТПП проводиться безліч освітніх подій, перш за все, на постійній основі проводиться навчальний курс для фахівців тендерних комітетів. Більш ніж 15 років ми регулярно проводимо п’ятиденні курси з навчання та підвищення кваліфікації членів тендерних комітетів та для всіх охочих залучитися до цього виду діяльності.

 В цьому напрямку з нами активно співпрацює один із найкращих фахівців з питань публічних закупівель – Дворниченко Микола Михайлович. Популярність нашого лектора вийшла далеко за межі нашої області. Дуже часто його залучають до виступу на семінарах в різні регіони України, а в останній час намітилася тенденція приїзду до нас у Миколаїв учасників семінарів із других  регіонів України. І це є важний для нас показник, бо свідчить він про те, що в даному напрямку ми досягли достатньо високого рівня.

Освітня програма, яка розроблена в відділі ділової інформації націлена також на надання дієвої допомоги нашому бізнесу у різноманітних сферах діяльності. Як правило, ми прислухаємося до викликів часу, організуємо проведення семінарів, тренінгів та конференцій, виходячи із потреб сьогодення. Тому саме, ми проводимо семінари-тренінги з питань бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, питань сертифікації та організації бізнесу. Тільки за останній час нами проведено  семінари 7 семінарі з публічних закупівель, семінар з питань методики організації об’єднаних територіальних громад та на семінари «Якість та безпечність харчової продукції. Впровадження Систем НАССР в сфері громадського харчування».

Відділ ділової інформації та освітніх програм співпрацює з вищими навчальними закладами, в тому числі з Миколаївським Національним Аграрним університетом, ЧНУ ім. Петра Могили, Миколаївським університетом кораблебудування та МНУ ім. Сухомлинського. Фахівці палати за запитом вищих учбових закладів проводять лекції за деякими спеціальностями, приймають участь у наукових конференціях, щорічно відділ організує проходження  практики на базі РТПП та підприємств-членів палати для студентів спеціальностей ЗЕД та Менеджмент. За результатами таких практичних занять, використовуючи знання, які вони получили в РТПП, студенти приймають участь у науковій роботі з питань перспектив економічного розвитку регіону, ролі торгово-промислової палати в цьому процесі, отримують призові місця на всеукраїнських олімпіадах, згодом поповняють ряди фахівців з питань ЗЕД в організаціях та на підприємствах нашого регіону. Дуже хорошим показником, на мій погляд є те, що деякі студенти після закінчення вузів,  в якості наших клієнтів приходять к нам і активно співпрацюють вже як досвідчені фахівці.

Важливими питаннями робити відділу були та остаються такі види діяльності, як пошук ділового партнера та надання інформаційних послуг.

Ця інформація відноситься до сфери маркетинговою діяльності і використовується для ухвалення рішень в системі підприємництва. Іншими словами, бізнес-інформація безпосередньо пов’язана з інформаційним маркетингом.

В відділі працює дуже досвідчений провідний фахівець – Козлова Галина Віталіївна, яка вже більш ніж 25 років займається пошуком ділової інформації. Перш за все, вона володіє унікальними знанням та навиками з приводу пошуку ділової інформації з питань виробників різноманітних видів продукції , цінової інформації, адресної і т. і. За запитами наших клієнтів, ми виконуємо пошук ділової інформації різних напрямків. На сьогоднішній час найбільш затребуваною є інформація щодо орієнтовного рівня цін на продукти та послуги, як на внутрішньому ринку нашої країни, так і за її межами. Ми надаємо інформаційно-цінові довідки, які є важливим документом з точки зору інформування партнерів о рівні закупівельних цін, що вкрай необхідно при проведенні процедури купівлі-продажу.

Оскільки система торгово-промислових палат є міжнародною, ми володіємо унікальною можливістю з обміну діловою інформацією з багатьма країнами, в тому числі з питань передачі комерційних пропозицій або обробки запитів щодо встановлення ділових контактів. Це дозволяє спеціалістам нашого відділу оперативно реагувати на запити підприємств, зацікавлених у якнайшвидшому виході на внутрішній та зовнішні ринки. В даному напрямку ми використовуємо такі методи роботи, як  розсилка комерційних пропозицій або запитів в посольства країн, акредитованих в Україні, або в торгово-промислові палати країн, які інтересують нашого клієнта з точки зору можливого пошуку партнера та встановлення ділових стосунків.

Відділ не стоїть на місці. Кожен день ми вивчаємо інтереси наших клієнтів, поповнюємо  інформаційну базу даних, підвищуємо кваліфікацію, розширюємо спектр наших послуг. І, незважаючи на труднощі, з якими ми стикаємося останнім часом, ми стараємося працювати оперативно, відповідаючи усім запитам наших клієнтів, якісно та своєчасно.